Zlatiborac

It all started back in 1885, in the darkness of a small family smokehouse, in the village of Mačkat, on the slopes of the mountain beauty – Zlatibor. At 750 m above sea level, in the rose of winds, on the sparks of dry beech flames, the first pieces in the Stojanović family smokehouse were produced. Today, Zlatiborac is the leading company in the category of durable cured meat products on the Serbian market, and it employs more than 650 people.

The business process is performed within the modern facilities and equipment over more than 40,000 m2, complying with the most important standards and certificates for quality and food safety.

Products: durable and semi-durable cured meat products.
Export markets: North Macedonia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Russia, Belarus, Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan, Iraq, Sweden, Austria, Switzerland, Slovenia.
Standards and certifications: HACCP, IFS FOOD, EAC.

Çdo gjë ka filluar në vitin e lashtë 1885, në errësirën e tharëses  së vogël familjare, në fshatin Maçkat, në shpatijet e bukuroshes malore  – Zllatibor.  Në 750 m. lartësi mbidetare, në përzierjen e erërave, në xixat e drurit të drurit të ahut janë krijuar pjesët e para të repartit të tharjes Stojanoviq. Sot “Zllatiborac” është kompani prijëse në kategorinë e prodhimit të prodhimeve të mishit të thatë në tregun e Serbisë dhe punëson më tepër se 650 njerëz.

Procesi i prodhimit zhvillohet në kapacitetet bashkëkohore prodhuese, me përdorimin e pajisjeve më bashkëkohore, në më shumë se 40.000 m2, në pajtim me standardet më të rëndësishme  dhe me certifikatat  për cilësi  dhe siguri të ushqimit.

Prodhime: produkte të mishit të përpunuar të përhershëm dhe gjysmë të përhershëm.

Tregje eksportuese: Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Bosnja e Hercegovina, Rusi, Bjellorusi, Turkmenistan, Kazakistan, Irak, Suedi, Austri, Zvicër, Slloveni.

Standarde dhe certifikata: HACCP, IFS FOOD, EAC.

ZLATIBORAC DOO
A: Mojkovačka 58, 11136 Belgrade, Serbia
P: +381 11 63 555 63
E: office@zlatiborac.com
www.zlatiborac.com