VLORA COMM
(Brand: Alpi Group)

Vlora Comm is a construction company established in 2002 in Preševo, with a large number of big construction projects finalized in the region. Today, 5 years after its initiation, we proudly present our brand, Alpi Group with its products that blend nature and energy efficiency in an electric stone radiator that offers soundless, ecological, comfortable and balanced heat.

Products/Services: Radiator TERRAZZO 1400W, Radiator TERRAZZO 1200W, Radiator TERRAZZO 1000W, Radiator TERRAZZO 800W, Radiator TERRAZZO 600W, Radiator TERRAZZO 400W, Radiator ANTIQUE, WOOD 1400W, Radiator CLASSIC PARQUET 1400W, Radiator WOOD CUBE 1400W.
Production capacities: 2500 – 3000 heating units monthly.
Export markets: Albania, North Macedonia, Germany.
Standards and certifications: Alpi Group radiators are certified with 4 ISO Standards: ISO 14001, ISO 9001, and ISO 45001.

Vlora Comm është ndërmarrje për prodhimtari dhe shërbime të ndërtimtarisë që është e themeluar në vitin 2002.  Sot, 5 vite pas themelimit, me krenari  e prezantojmë brendin tonë ALPI GROUP, me prodhimet e veta të cilat e bashkojnë natyrën dhe efiçiencën energjetike në radiatorin elektrik të gurit i cili ofron ngrohtësi  pa zë, ekologjike, komforte dhe të baraspeshuar.

Prodhime/shërbime: Radiator TERRAZZO 1400W, Radiator TERRAZZO 1200W, Radiator TERRAZZO 1000W, Radiator TERRAZZO 800W, Radiator TERRAZZO 600W, Radiator TERRAZZO 400W, Radiator ANTIQUE, WOOD 1400W, Radiator CLASSIC PARQUET 1400W, Radiator WOOD CUBE 1400W

Kapacitete prodhuese: 2500 – 3000 njësi ngrohëse në muaj.
Tregje eksportuese: Shqipëri, Maqedonia e Veriut, Gjermani.
Standarde dhe certifikata: Alpi Group radiators are certified with 4 ISO Standards: ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001

VLORA COMM (Brand: Alpi Group)
A: 15 Novembra 108, 17523 Preshevo, Serbia
M: +381 63 104 64 02
E: fejza68@gmail.com
www.alpi.group