Valman

VALMAN is a manufacturer of plumbing fixtures with headquarters in Belgrade and production plant in Smederevo. Since our establishment in 2000, our products have been installed in almost all water supply systems throughout Serbia and the Balkan countries, thermal and hydro power plants, and the oil industry. Since 2006, Valman has been part of the Hawle German Group. In addition to Valman products, we can also offer a wide range of goods from manufacturing companies from the group such as Hawle and Miv range of fittings and other products.

Products 

 1. Service valves for house connections
 2. Air valves
 3. Above ground hydrants
 4. Below ground hydrants
 5. Universal sockets
 6. Flange adapters
 7. Compensators and Dismantling pieces
 8. Spindles for house connections and gate valves
 9. Universal sockets in welded construction

Exports markets: Slovenia, Croatia, BiH, Nort Macedonia, Montenegro, Romania, Bulgaria

Standards and certifications: GSK, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, CE marks, EN 12266, Health product certificates

VALMAN është prodhues i armaturave hidraulike me seli në Beograd dhe me objektin e prodhimit në Smederevë. Që nga krijimi në vitin 2000, prodhimet tona janë instaluar pothuajse në të gjithë ujësjellësat në gjerë Serbinë dhe vendet e Ballkanit, në termo dhe hidrocentralet dhe në industrinë e naftës. Prej vitit 2006 Valman është në përbërjen e grupit Hawle Gjermani. Përveç prodhimeve Valman, mund të ofrojmë edhe një spektër të gjerë të mallit të firmave prodhuese nga grupimi siç është asortimenti i armaturës Hawlе dhe Miv dhe të prodhimeve të tjera.

Products 

 1. Servisi i ventilëve për lidhjet shtëpiake
 2. Valvulat e ajrit
 3. Hidrantët mbitokësorë
 4. Hidrantët nëntokësorë
 5. Bashkuesit universalë
 6. Përshtatësit me fllanxha
 7. Kompensuesit dhe pjesët e montimit dhe të çmontimit
 8. Garniturat e inkastruara për lidhjet shtëpiake dhe shulet
 9. Bashkuesit në konstruksionin e salduar

Tregjet e eksporteve: Sllovenia, Kroacia, BiH, M. Veriore, Mali i Zi, Rumania, Bullgaria

Çertifikatat: GSK, ISO 9001, ISO 45001, shenja CE, EN 12266, Çertifikatat shëndetësore për prodhimet

 

VALMAN
A: Gospodara Vučića 35, 11000 Belgrade, Serbia
P: +381 11 744 6094, 744 6684,
M: +38160/039-4254
E: info@valman.rs, ratimir.davidovic@valman.rs
www.valman.rs