Uniplast

Uniplast is a company specialized in manufacturing and distributing pharmaceutical, cosmetic and medical packaging. We have developed over 200 different high quality products for over 30 years of our operation.
Our products:
• PE spray and cosmetic bottles
• PP jars
• PE bottles with security cap.
• Powder bottles etc.

Uniplast has a certified integrated management system of the IMS organization. The company is constantly focused on developing new products.
The company’s motto is: Your score is our achievement!

Products/Services: Pharmaceutical, cosmetic and medical packaging
Production capacities: 200,000,000 pcs per year
Export markets: Italy, Romania, Germany, Czech Republic, Slovenia, Greece, Poland, North Macedonia, Croatia, Albania, Montenegro, Georgia, etc.
Standards and certifications: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 15378 (GMP), ISO 13485

Uniplast është  i specializuar në prodhimtarinë  dhe shpërndarjen e ambalazhit  farmaceutik, kozmetik dhe medicinal. Gjatë 30 viteve të punës kemi zhvilluar mbi 200 prodhime të cilësisë së lartë.

Prodhimet tona kryesore: PE sprej dhe bombole kozmetike, PE kuti për pomada, PE bombole me mbyllës sigurues e të tj…
Uniplast posedon certifikata për sistemin e integruar të menaxhimit. Kompania është  vazhdimisht e fokusuar në zhvillimin e prodhimeve të reja.
Motoja e kompanisë është: Suksesi juaj është edhe suksesi ynë!

Prodhime/shërbime Ambalazh farmaceutik, kozmetik dhe medicinal.
Kapacitete prodhuese: 200 000 000 në vit.
Tregje eksporti: Itali, Rumani, Gjermani, Çeki, Slloveni, Poloni, Maqedonia e Veriut, Kroaci, Shqipëri, Mali i Zi, Gjeorgji e të tj.
Standarde dhe certifikata: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 15378 (GMP) , ISO 13485

UNIPLAST
A: Stara Pruga 91, 32212 Preljina, Serbia
P: +381 32 38 02 85
M: +381 63 68 95 82
E: marketing@uniplast.rs
www.uniplast.rs