Tehnomarket

Tehnomarket d.o.o. from Pancevo offers a complete production process, from design and engineering, through profile extrusion, chrome-free powder coating, and CNC processing to the fabrication of finished elements.

Product lines, such as LINEAL energy-efficient windows and doors, VENT substructure systems for ventilated facades, and Aluminik CS55 glazed facades are among the top in the world in terms of their performance and certified characteristics.

SOLAR presents a completely new line of substructure systems for solar panels and power plants. Tehnomarket also offers “Larson A2” and “Larcore A2”, the highest quality aluminum composite and honeycomb panels.

Kompania Tehnomarket doo nga Pançeva ofron një proces prodhimi plotësisht të rrumbullakosur në një vend, nga dizajnimi dhe projektimi, përmes nxjerrjes së profileve, plastifikimit pa krom, përpunimit CNC deri në prodhimin e elementeve të gatshme.

Linjat e produkteve, si dritaret dhe dyert me efikasitet të lartë energjetik LINEAL, sistemi i nënstrukturave VENT për fasadat e ajrosura dhe fasadat me xham Aluminik CS55, sipas performancave dhe karakteristikave të tyre të certifikuara, i përkasin ofertës kulmore botërore.

SOLAR prezanton një linjë krejtësisht të re të sistemeve të nënstrukturës për panelet dhe centralet diellore, ndërsa në ofertë përfshihen edhe “Larson A2” dhe “Larcore A2”, panelet me përbërje alumini dhe atë në formë hualli të cilësisë më të lartë.

TEHNOMARKET
A: Skadarska 73, 26101 Pančevo, Serbia
P: + 381 13 30 77 00
F: + 381 13 30 77 99
M: + 381 69 84 79 009
E: marketing@tehnomarket.com
www.tehnomarket.com