Sting

Sting Ltd. was founded in 1998 in Jagodina. It currently employs 134 workers and operates in the sphere of retailing of consumer goods, production of paper clothing, terry cloth, bags, as well as distribution of these same products on the domestic and foreign markets. The company’s vision is to expand the range of the production plant and expand the sales network outside of Serbia. The company’s mission is to be socially responsible and recognizable to our customers. We believe that quality is what customers always recognize and what they always return to. That’s why our motto and our slogan remain: “Quality first”.

Kompania sting doo është themeluar në vitin 1998 në Jagodinë. Aktualisht punëson 134 punëtorë dhe operon në fushën e shitjes me pakicë të mallrave të konsumit, prodhimin e konfeksionit prej letre, sfungjerëve, peshqirëve, qeseve, si dhe distribuimin e këtyre produkteve në vend dhe tregjet e huaja. Vizioni i kompanisë është të zgjerojë asortimentin e repartit të prodhimit dhe të zgjerojë rrjetin e shitjeve jashtë Serbisë.

Misioni i kompanisë është të jemi me përgjegjësi shoqërore dhe që klientët tanë të na dallojnë. Besojmë se cilësia është ajo që klientët e njohin gjithmonë dhe në atë që ata kthehen gjithmonë.

Prandaj motivi dhe slogani ynë mbetet: “Cilësia gjithash”.

STING LTD
A: 7. Juli 103, Jagodina 35000, Serbia
M: sting.ja@gmail.com
stingjagodina.rs