StanTech

StanTech Packaging Machines is an experienced and innovative End of Line, Secondary Packaging Equipment manufacturer. Our automated solutions are designed for Corrugated and Chipboard applications with Glue or Tape requirements. STPM equipment is designed and manufactured in our main facility located in Belgrade, Serbia, with our Headquarters conveniently located in Marietta GA, USA. We carry a Worldwide Certification as a Fanuc Robotic Systems Integrator with installations across the US and in more than 20 European countries. We are committed to delivering the highest quality, most reliable solutions, all designed to meet the exact needs of our clients while delivering the best value in automation. Maintenance friendly systems are provided through simple, accessible machine designs using only Industry proven and recognized components. All StanTech machinery is INDUSTRY 4.0 READY, combined with 24/7 remote assistance will maximize efficiency while minimizing downtime.

Products (Automatic Packaging machines): UniPack RSC, UniPack TF, Viper, Viper TL, Indi; Glider, Spider, Iva
Production capacities: Up to 30 packaging machines per year
Export markets: USA, EU, Slovenia, Croatia, North Macedonia, Russia
Standards and certifications: ISO, CE

StanTech Packaging Machines është “End of Line” prodhues me përvojë dhe inovativ i pajisjes për paketim sekondar. Makinat tona janë të dizajnuara ashtu që të punojnë me karton të me valë ose kromo me mundësi për ngjitje me ngjitës të nxehtë ose me shirit. Pajisja STPM është e dizajnuar dhe e prodhuar në repartin tonë kryesor që gjendet në Beograd të Serbisë, por edhe në lokacion  tjetër në Marietta GA, SHBA. Posedojmë certifikatë botërore si pajisjeve robotike me instalime në mbarë SHBA  dhe në më tepër se 20 vende evropiane. Jemi të përkushtuar ndaj gjetjes së zgjidhjeve më cilësore dhe më të besueshme, që janë të paramenduara për ti kënaqur nevojat e klientëve tanë bazuar në vlerën më të lartë në automatizimin. Makinat tona janë të thjeshta për mirëmbajtje, kanë dizajn  të thjeshtë  e qasës dhe gjithashtu, implementojmë vetëm komponenta që janë të   testuara  dhe të pranuara në industrinë. Të gjitha StanTech makinat janë INDUSTRIA 4.0, të kombinuara me ndihmën nga largësia, 24 orë në ditë, 7 ditë në javë dhe ato do ta maksimizojnë produktivitetin me minimizimin e ngecjeve në prodhimtarinë e industrive të ndryshme.

Prodhime: Makina për paketim automatik UniPack RSC, UniPack TF, Viper, Viper TL, Indi, Glider, Spider, Iva
Kapacitete prodhuese: deri më 30 makina për paketim në vit.
Tregje të eksportit: SHBA, UE, Slloveni, Kroaci, Maqedonia e Veriut, Rusi.
Standarde dhe certifikata: ISO, CE

StanTech
A: Prhovačka 161, 22310 Šimanovci, Serbia
P: +381 22 21 50 919
M: +381 63 50 18 31
E: bkojicmiladinovic@stantech.rs
www.stantech.rs