Revita

For more than 30 years the company Revita has been manufacturing natural, high-quality dietary supplements based on royal jelly and vitamin C, which are intended for all those who desire to strengthen their immunity and improve the quality of their life.

The Revita drink mix was launched after being made according to the recipe of the Russian Academy of Sciences. Revita is a unique and completely natural refreshing drink mix for entire family, based on lyophilized royal jelly as effective basis.

Products: Revita Orange, Revita Fe Forest Berries, Revita Forte, Revita Light, Revita Diet Orange, Revita Orange Stevia, Revita FE Stevia, Revita Direct, Revita lozenges, Revita Orange TO GO candies

Production capacities: Current capacity is 8t/month. As of January 2023 our capacity will be increased on 25t

Export markets: Bosnia and Herzegovina, China, Croatia, Montenegro, North Macedonia

Standards and certifications: ISO 9000, ISO 22000, HACCP

Për më shumë se 30 vjet, kompania Revita prodhon suplemente dietike natyrale me cilësi të lartë të bazuar në pelte mbretërore dhe vitaminë C, të cilat janë të destinuara për të gjithë ata që dëshirojnë të forcojnë imunitetin e tyre dhe të përmirësojnë cilësinë e jetës së tyre.

Pija Revita u hodh në treg pasi u bë sipas recetës së Akademisë Ruse të Shkencave. Revita është një pije freskuese unike dhe krejtësisht natyrale për të gjithë familjen, e bazuar në pelte mbretërore e liofilizuar.

Products: Revita Orange, Revita Fe Forest Berries, Revita Forte, Revita Light, Revita Diet Orange, Revita Orange Stevia, Revita FE Stevia, Revita Direct, Revita lozenges, Revita Orange TO GO candies

Production capacities: Current capacity is 8t/month. As of January 2023 our capacity will be increased on 25t

Export markets:  Bosnia and Herzegovina, China, Croatia, Montenegro, North Macedonia

Standards and certifications: ISO 9000, ISO 22000, HACCP

REVITA doo
A:
Bulevar Zorana Đinđića 125, 11070 Novi Beograd, Beograd
M: 00 381 60 955 3080
E: predrag.bojovic@egzakta.com
revitashop.rs