Progen solutions

Progen solutions je mlada kompanija koja se bavi istraživanjem i proizvodnjom visokospecijalizovanih hemijskih sredstava za pranje i odmašćivanje za primenu u industriji i institucijama. Od samog početka tim iskusnih hemičara sa višegodišnjim iskustvom u nauci i hemijskih inženjera sa iskustvom u proizvodnji pomoću najsavremenijih tehnologija predano radi na dizajnu, ispitivanju i proizvodnji efikasnih hemijskih proizvoda za pranje i odmašćivanje za sve grane industrije.

Proizvodi:

 • Sredstva za pranje i dezinfekciju u prehrambenoj industriji
  • klanice i mesna industrija
  • mlekare
  • pekare
  • poslastičarnice
 • Sredstva za čišćenje industrijskih i profesionalnih kuhinja i prostora za pripremu hrane
  • jaki odmašćivači
  • metaloprerađivačka i građevinska industrija
  • teške mašinerije
  • rudarska industrija
  • industrija proizvodnje stočne hrane
  • automobilska industrija
  • mašinske radionice
  • HVAC sistemi
  • industrijski podovi, beton i asfalt
 • Opšte održavanje objekata

Proizvodni kapacitet: 100-250 tona proizvoda mesečno

Progen solutions is a young chemical company which specializes in research and production of highly-specialized innovative cleaning and degreasing agents for industrial and institutional application. A team of experienced research chemists with strong scientific background and chemical engineers has since the beginning diligently been working on design and production of effective cleaning agents for all branches of industry using the latest technology.

Products/Services:

 • cleaning and disinfection in food industry
  • slaughter houses and meat industry
  • dairy industry
  • baking industry
  • confectionery industry
 • cleaning products for industrial and professional kitchens and food preparation areas
 • heavy-duty degreasers
  • metal-processing and construction industry
  • heavy machinery
  • mining industry
  • animal feed production industry
  • automotive industry
  • machine workshops
  • HVAC systems
  • industrial floors, concrete and asphalt
 • general facility maintenance

Production capacities: 100-250 tons of products per month, depending on the required products.

Progen solutions
A: Voždova 33, 16000 Leskovac
P: +381 16 60 24 60
M: +381 64 03 24 040
E: info@progen.rs
www.progen.rs