Pink Ćevabdžinice

Pink Ćevabdžinice d.o.o. Kragujevac is a company that has been successfully distributing meat and meat products for many years now. Our clients are catering facilities and hotels that have recognized the quality of our products, as well as the reliability and precision of our distribution. We believe that each of our clients is primarily a collaborator in a joint business, and accordingly, we provide professional support, for mutual satisfaction.

Products – Pink štapići premium ( 0.350 gr i 0.700 gr), Pink Banjalučki ćevap ( 0.300gr i 0.600), Pink Sarajevski ćevap (0.400gr), Pink pljeskavice ( 0.300gr i 0.600gr)

Pink Čevabdžinice d.o.o. Kragujevac është një kompani që ka shumë vite që me sukses distribuon mish dhe produkte të mishit. Klientët tanë janë objektet hotelierike dhe hotelet që kanë njohur cilësinë e produkteve tona, si dhe besueshmërinë dhe saktësinë e shpërndarjes. Ne besojmë se secili nga klientët tanë është në radhë të parë bashkëpunëtor në një biznes të përbashkët, kështu që ne ofrojmë mbështetje profesionale, për kënaqësinë tonë reciproke.

Produktet –Pink štapići premium ( 0.350 gr i 0.700 gr), Pink Banjalučki ćevap ( 0.300gr i 0.600), Pink Sarajevski ćevap (0.400gr), Pink pljeskavice ( 0.300gr i 0.600gr)

(Pink shkopinj  premium (0,350 gr dhe 0,700 gr), Pink qebap Banja Luka (0,300 gr dhe 0,600 gr), Pink qebap I  Sarajeves  (0,400 gr), Pink pljeskavica  (0,300 gr dhe 0,600 gr)

PINK ĆEVABDŽINICE
A: Kraljevačkoga bataljona 282a, 34000 Kragujevac, Serbia
P: +381 69 252 60 61
E: pinkpanter.fransiza@gmail.com
www.cevabdzinice.rs