Patent Co.

Patent Co. Company offers pioneering products and expert support to the global animal feed industry. Since our establishment in 1993, we have grown to become a worldwide prevention solutions provider. Nowadays, international resources, capital and knowledge, are our foundations for achieving a long-term leadership position in global markets. We export to more than 50 countries worldwide.

Products/Services: Complete mixtures, Premixes, Super concentrates, Supplements

Production capacities: 2020 – 180,000t

Export markets: Montenegro, North Macedonia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Egypt, Italy, Jordan, Morocco, Saudi Arabia, Sudan, Turkey, Qatar, Yemen, Australia, Bangladesh, China, Indonesia, India, Japan, Pakistan, Mexico, Taiwan, Thailand etc.

Standards and certifications: ISO 22000, FAMI QS, HCCP

Patent Co. i ofron  prodhime pioniere dhe përkrahje profesionale industrisë globale të ushqimeve për kafshë.

Që nga themelimi ynë në vitin 1993, jemi bërë furnizues botëror për zgjidhjet për parandalim.

Sot resurset ndërkombëtare, kapitali dhe dituria është baza jonë për arritje të pozitës afatgjate të kompanisë lider në tregjet globale. Eksportojmë në më tepër se 50 shtete në mbarë botën.

Prodhime/shërbime: Mikse komplete, Premikse, Super koncentrate, Suplemente.

Kapacitete prodhuese: 2020 – 180 000t

Tregje eksporti: Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Kroaci, Bosnjë e Hercegovinë, Egjipt, Itali, Jordani, Arabi Saudite, Sudan, Turqi, Katar, Jemen, Australi, Bangladesh, Kinë, Indonezi, Indi, Pakistan, Meksikë, Tajvan, Tajlandë e të tj.

Standarde dhe certifikata: ISO 22000, FAMI QS, HCCP

Patent Co.
A: Vlade Ćetkovića 1A, 24211 Mišićevo, Serbia
P: +381 24 47 60 001
M: +381 65 88 51 948
E: info@patent-co.com
www.patent-co.com