Nevena Color

Nevena Color is a factory for the production of paints and varnishes. It was founded in 1984 under the license of ICI. Since its establishment has growth in the production of paints, varnishes, thinners and materials for protection and decoration in construction, both for “do it for yourself”  and industrial application. It is one of the more relevant producers in the region. In product range has all products for interior and exterior decoration of the home.

Nevena color with a long tradition in production, high quality of products and affordable prices guarantees successful cooperation.

Products:  Enamels,  Primers,  Anticorrosion paint, Wood stains, Acrylic paints for wood and metal, Acrylic paint for concrete, Acrylic paints  for wall, Road marking paint, Dry mix,  Leveling mass, Styrofoam adhesives, Tile adhesives, Industrial coatings  and thinners.

Production capacities:  10.000 tons  solvent base products  and 50.000 tons water based and building program products

Export markets:  Macedonia,  Montenegro,  Croatia,  Bosnia,  Albania,  Hungary, Germany, England

Standards and certifications:  ISO 9001, ISO 14001

Nevena Color është fabrikë për prodhimin e bojërave dhe llaqeve. Është themeluar në vitit  1984. Sipas licencës së ICI-së.

Që nga themelimi shënon rritje në prodhimin e bojrave, llaqeve, holluesve dhe materialeve për mbrojtje dhe dekorim në ndërtimtari, si  për “do it yourself” ashtu edhe për aplikime industriale. Është një nga prodhuesit më të rëndësishëm në rajon.

Në gamën e saj të produkteve, ka të gjitha produktet për rregullimin e brendshëm dhe të jashtëm të shtëpisë.

Nevena color me traditë të gjatë në prodhim, të produkteve cilësore dhe çmimeve të volitshme garanton bashkëpunim të suksesshëm.

Produktet: Bojëra qelqore, Bojëra primare, Bojëra antikorozive,  Bojëra akrilike për dru dhe metal, Bojëra akrilike për beton, Bojëra Akrilike për mure, Bojë për rrugë, Përzierjet e pluhuri, Përbërje zbutëse, Ngjitës për stiropor, Ngjitës për pllaka, Vernik industrial dhe Holluesit

Kapacitetet prodhuese: 10.000 ton produkte me bazë të holluesit dhe 50.000 ton produkte me bazë të ujit dhe produkte nga programi  ndërtimor.

Tregjet eksportuese: Maqedonia, Mali i Zi, Kroacia, Bosnja Shqipëria Hungaria, Gjermania, Anglia.

Standardet dhe certifikatat: ISO 9001, ISO 14001

NEVENA COLOR D.O.O.
A: Đorđa Stamenkovića b.b., 16000 Leskovac, Serbia
P: +381 16 234 420, 234 421, 234 410
M: +381 65 59 555 05
E: info@nevenacolor.co.rs
www.nevenacolor.co.rs