Nelt

NELT – BUSINESS OPERATIONS IN ALBANIA

Nelt Group has been operating in the Albanian market since 2018 by acquisition of one of the leading distribution companies in Tirana – All Balkans Corporation. In 2021, it changes its name into Nelt sh.p.k.

The company manages and distributes brands of some of the largest multinational and regional companies such as Beiersdorf, Mondelez, GSK, Arcor, Friesland Campina, Kraš, Manner, Mutti, Trompenburg, Sebamed and Baby Food factory.

In the capital of Albania, Tirana, Nelt s.h.t. owns 5.000 m2 of warehouse space, renting it partially to third parties, as a part of the extensive offer of logistics solutions.

With motivated employees and efficient processes, our company has a goal to become the leading supply chain organization in Albania.

NELT – OPERACIONE SIPËRMARRËSE NË SHQIPËRI

Nelt Grupi është i pranishëm në tregun e Shqipërisë nga viti 2018 me akuzimin e një nga shtëpive prijëse distribuitive në Tiranë – All Balkans Corporation. Nga viti 2021 kompania e bart emrin Nelt Sh.p.k.

Disa nga prodhuesit më të mëdhenj  multicional dhe rajonal, kompanisë Nelt ja kanë besuar distribuimin  e prodhimeve të veta. Midis tyre janë Beiersdorf, Mondelez, GSK, Arcor, Friesland Campina, Krash, Manner, Mutti, Trompenburg, Sebamed dhe Baby Food Factory.

Në Tiranë,  kryeqytetin e Shqipërisë, Nelt Sh.p.k. disponon me hapësirë magazinimi, që pjesërisht jepet me qira në kuadër të shërbimeve të gjera logjistike.

Me të punësuarit e  motivuar dhe me proceset efikase, Nelt Sh.p.k. synon të bëhet zinxhir prijës të furnizimit të tregut.

Nelt Group
A:
Rr. Dhaskal Todri, Kashar, Tirane, Albania
P: +355 42 454 718 | EXT: 201
M: +355 68 20 31 780
E: info.al@nelt.com
www.nelt.com