My Spoon

My Spoon is a company  that produces edible cutlery . The headquarters of the company is in Banatski Karlovac. The main product of the company is an edible spoon. Reducing the use of single-use plastics and reducing plastic waste represents the social mission of the brand. The production concept is based on the use of absolutely natural ingredients, on an automated production facility and on the creation of affordable and healthy products that are positioned as a healthy alternative.

The product is an edible spoon. After mixing the hot drink, a spoon can be eaten like a biscuit. The spoon will not dissolve in the drink nor will it release substances into the drink. It has a pleasant taste and is produced in 2 variants, original and cinnamon. In addition to mixing, the spoon can be used to consume ice cream, creams, honey and other sweet spreads. The spoon contains 9% of natural honey and  it is made from fresh eggs. It does not contain artificial additives.

Production capacity is up to 100,000 units per 24-hour period.

We export to the markets of Slovenia, Sweden, Bosnia and Herzegovina, France, Hungary, Romania, and the United States of America.

Production is carried out in accordance with the rules for health and food safety Eurofins “IFS”.

My Spoon është një kompani që prodhon takëme ushqimore. Selia e kompanisë është në Banatski Karlovac. Produkti kryesor i kompanisë është një lugë ushqimore. Reduktimi i përdorimit të plastikës për një përdorim dhe pakësimi i mbetjeve plastike përfaqëson misionin social të markës. Koncepti i prodhimit bazohet në përdorimin e përbërësve absolutisht natyralë, në një objekt prodhimi të automatizuar dhe në krijimin e produkteve të përballueshme dhe të shëndetshme që pozicionohen si një alternativë e shëndetshme.

Produkti është një lugë ushqimore. Pas përzierjes së pijes së nxehtë, një lugë mund të hahet si një biskotë. Luga nuk do të tretet në pije dhe as nuk do të lëshojë substanca në pije. Ka shije te kendshme dhe prodhohet ne 2 variante, origjinale dhe kanelle. Përveç përzierjes, luga mund të përdoret për të konsumuar akullore, kremra, mjaltë dhe kremra të tjera të ëmbla. Luga përmban 9% mjaltë natyral dhe është bërë nga vezë të freskëta. Nuk përmban aditivë artificialë.

Kapaciteti prodhues është deri në 100,000 njësi në periudhë 24-orëshe.

Ne eksportojmë në tregjet e Sllovenisë, Suedisë, Bosnjë dhe Hercegovinës, Francës, Hungarisë, Rumanisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Prodhimi kryhet në përputhje me rregullat për shëndetin dhe sigurinë ushqimore Eurofins “IFS”.

MY SPOON LLC
A: Nemanjina 12, Banatski Karlovac 26320, Serbia
M: +381 62 636397
E: leoncaranms@gmail.com
www.myspoon.eu