Mlekara Šabac

Mlekara Šabac is one of the leading dairies in Serbia, established back in 1931. The unique taste of well-known brands, like Sirko and A la Kajmak, is based on the high-quality raw milk, from about 700 farms, exclusively from Serbia, with which the cooperation was nurtured for decades. Serbian Chamber of Commerce has awarded the “Čuvarkuća” trademark to Mlekara Šabac, for as many as eight of its brands in the category of top-quality domestic products, made entirely of domestic raw materials and with the highest production standards.

Products:

  • Fermented portfolio (Yoghurts, Sour milk, Sour cream, Milk whey, Mileram)
  • Cheese spreads (Sirko classic, Sirko with flavours, A la Kajmak classic and A la Krem)
  • Cheese (Mediteraneo white cheese 45% milk fat,“Greek“ type), Low fat fresh cheese, Sirko cheese
  • UHT milk (sterilized milk)
  • UHT products (Poppy chocolate milk)

Production capacities: Mlekara Šabac dairy processes around 50 million litres of domestic farms milk per year and distributes more than 20 thousand tons of finished products.

Export markets: Mlekara Šabac export around 70% of its products. Export markets are Russia and Customs Union, Europe as well as to the Ex-YU countries (Adriatic region) and USA.

Standards and certificates: Mlekara Šabac has the highest international certificates: IFS Food, FSSC 22000, HACCP, HALAL, ISO 9001:2015, which guarantee top quality and safety of its products, regardless of whether they are intended for domestic or numerous foreign markets. The company also has ISO system certificates, like ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 and ISO 50001:2018, which show the commitment of Mlekara Šabac to environmental protection, efficient energy management and protection of health and safety of employees.

A La Kajmak spread 70%mm

A La Kajmak, a delicious spread is made of top-quality milk from local farms using the most modern technological process.

Cheese spread Sirko 60%mm

Traditional cheese spread with a soft, creamy consistency and smooth texture, irresistibly tasty, made from high-quality milk from local farms. Sirko is made from completely natural ingredients, free of preservatives, artificial colors and other additives.

Full-fat soft cheese Mediteraneo 45% mm

Mediteraneo – full fat,  soft  cheese, will enrich any dish and transform a salad into a supreme gourmet delight.

Mlekara Šabac është njëra prej qumështoreve kryesore në Serbi, e themeluar më 1931. Në bazën e shijeve të veçanta të brendeve të njohura, si Sirko dhe A la Kajmak, pasqyrohet qymështi i papjekur shtëpie më cilësore, që Mlekara e furnizojnë më shumë se 700 farmerët, me të cilët e kujdeset bashkëpunim për dekada.  Oda ekonomike e Serbisë ia dha Mlekara Šabac vulën “rojë e shtëpisë” për madje tetë brende në kategorinë e produkteve më të mira shtëpie, plotësisht te prodhuara nga lëndet e para shtëpie dhe me standarde më të larta të prodhimit.

Prodhime:

  • Programi i thartë qumështore (jogurt, kos, ajkë, hirrë qumështi, mileram)
  • Kremrat djathi: (Sirko, Sirko me shijet, A la Kajmak, A la krem)
  • Djathëra: (Mediteraneo dhjathi i butë të plotëyndyrshëm me 45% y.q.), Djathë i freskët, Djathë Sirko
  • UHT qumësht
  • UHT produktet (Poppy qumësht çokollatë)

Kapacitetet të prodhimit: Mlekara Šabac përpunon 50 miliona litra e qumështit përvitshëm nga farmat shtëpie dhe shet më shumë se 20.000 tona e prodhimeve të gatshme qumështore.

Tregu i eksportimit: Rreth 70% të prodhimeve të Mlekara Šabac janë të caktuara për eksport. Eksportohet në tregjet e Rusisë dhe Bashkimit doganor, në Europë, ex-YU vende (Regioni Adriatic) dhe në SHBA.

Standardet dhe çertifikatat: Mlekara Šabac ka më shumë çertifikatat ndërkombëtare – IFS Food, FSSC 22000, HACCP, HALAL, ISO 9001:2015, të cilat ia garantojnë cilësinë më të lartë dhe sigurinë e prodhimeve, pa duke marë parasysh a janë ato të caktuara për tregun e brendhsëm ose tregjet e shumta ndërkombëtare. Kompania gjithahstu ka edhe ISO sistem çertifikatat ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 dhe ISO 5001:2018, të cilat e tregojnë përkushtimin e Mlekara Šabac ndaj mbrojtjen e mjedisit, përdorimin e energjisë efikase dhe mbrojtjen e shëndetit dhe sigurimin për punën e punësuarit.

A  La Kajmak lyerje 70%yq

Dhe La Kajmak, një lyerje e shijshme nga qumështi i cilësisë më të lartë nga fermat lokale, e bërë me procesi teknologjik më modern.

Lyerje me djathë Sirko 60%yq

Luerje tradicional me konsistencë të butë, kremoze dhe teksturë të lëmuar, shije të parezistueshme prodhohet nga qumështi i cilësisë së lartë nga fermat vendase.

Djathë i butë me yndyrë të plotë Mediteraneo 45% yq

Mediteraneo – djathë me yndyrë të plotë, do të pasurojë çdo pjatë dhe do ta shndërrojë një sallatë në një të shkëlqyer kënaqësi gustator.

MLEKARA ŠABAC
A: Krsmanovača bb, 15000 Šabac, Serbia
P: +381 11 26 61 262
E: office@mlekara-sabac.rs
www.mlekara-sabac.com/en