MIN Commerce

MIN Commerce is a family owned company, founded in 1994, whose main activity is the production of high-quality food products including ketchups, sauces, mayonnaises, tomato juice and passata, canned vegetables, compotes, fruit fillings and marmalade. MIN Commerce operates in the Industrial zone of Belgrade, where the business and the modern production-storage complex is located.  The production plant, with top-notch equipment for processing and preserving fruits and vegetables, plastic packaging material production, labelling and packaging of the products, is certified according to the highest requirements of HACCP, IFS and ISO 9001:2015 standards. MIN Commerce employs an experienced team of experts and technologists who are turning ideas into first-class products to the satisfaction of a large number of gourmets recognizing product quality. Products under the brand GURMAN (Gourmet) successfully positioned themselves in the main retail chains in Serbia, with a significant presence increase in the countries of the Western Balkans, Hungary, the Netherlands and Germany. In accordance with high processing technology and quality standards, B2B cooperation has been developed with many renowned companies (RETAIL and HORECA professionals), through a wide range of services and various food articles produced under their PRIVATE LABEL`S.

MIN Commerce….  a friend of the good taste!

Products: ketchups, sauces, mayonnaises, tomato juice and passata, canned vegetables, fruit fillings and marmalade.
Production capacities: Up to 1,500 tons / month
Export markets: Bosnia & Hercegovina, Montenegro, Republic of North Macedonia, Croatia, Slovenia, Hungary, Czech Republic, Romania, the Netherlands, Germany, Sweden, Moldavia, USA, Canada & Australia.
Standards and certifications: HACCP, IFS & ISO 9001:2015

MIN Commerce është kompani familjare, e themeluar në vitin 1994, veprimtaria themelore e së cilës është prodhimi i prodhimeve ushqimore të cilësisë së lartë siç janë keçape, salca, majoneze, domate të blanshuara, perime të konservuara, komposto, liko pemësh dhe marrmalladë. MIN Commerce punon në zonën industriale  të Beogradit, ku gjendet  kompleksi bashkëkohor i biznesit, prodhues dhe i magazinimit. Reparti prodhues, me pajisje më  bashkëkohore për përpunim dhe konservim  të pemëve dhe perimeve, për prodhim të ambalazhit plastik, etiketimit dhe paketimit të prodhimeve, që është i certifikuar sipas kërkesave më të larta të HACCP, IFS i ISO 9001:2015 standardeve. MIN Commerce ka të punësuar një ekip me përvojë të ekspertëve dhe teknologëve të cilët idetë i shndërrojnë në prodhime të klasit të parë  që u sjell kënaqësi numrit të madh të konsumatorëve të cilët dinë ta dallojnë cilësinë e prodhimit.

Prodhimet me brendin GURMAN (Gourmet) janë të pozicionuara me sukses në zinxhirët e shitjes me pakicë në Serbi, me rritje të madhe të pranisë në vendet e Ballkanit Perëndimor, në Hungari dhe Gjermani. Në pajtim me teknologjinë e lartë të përpunimit dhe standardet e cilësisë, është zhvilluar B2B bashkëpunim me kompani të shumta me renome (ZINXHIRET TREGTARE dhe HORECA profesionistë), përmes një spektri të gjerë të shërbimeve për prodhim të artikujve ushqimor që prodhohen me siglën e tyre private të mallrave.

Prodhime: keçap, salca, majonezë, lëng domatesh, perime të konservuara, fill pemësh dhe marmalladë.

Kapacitete prodhuese: Do 1,500 tonelata / në muaj

Tregje eksporti: Bosnja & Hercegovina, Mali i Zi, Maqedoni e Veriut, Kroaci, Slloveni, Hungari, Çeki, Rumani, Holandë, Gjermani, Suedi, Moldavi, SHBA, Kanada dhe Australi.

Standarde: HACCP, IFS& ISO 9001:2015

MIN COMMERCE d.o.o.
A: Autoput Beograd-Novi Sad 294a, 11080 Belgrade, Serbia
P: + 381 11 777 4246
M: + 381 63 555 398
E: office@min.rs
gurman.co.rs