Jović – servis i remont

Jović – servis i remont ltd was established in 2000. The main activities of the company are refurbishment and repair of forklift trucks. Over the time of its development, the company has soon got the opportunity for distribution and maintenance of well-known brands such as Linde and Baoli from the KION group. In The sale range comprises new and used units, as well as spare parts and additional equipment for forklift trucks (MIDAC industrial batteries, TRELLEBORG tyres).

One small but powerful part of the company consists of special attachment production. This is the field the management is especially proud of, and it can be said that year in, year out, the company’s product range is growing, but with special attention on quality.

Products/Services: snow plug, fork extension, tandem/single barrel carriage, crane
Production capacities: 120 pcs/year
Export markets: ex-Yu region, Albania and Germany

Firma “Joviq – servis i remont” sh.p.k. nga Baçka Pallanka është e themeluar në vitin 2000, si kompani,  veprimtaria e së cilës është servisimi dhe remonti i mjeteve motorike me pirun.

Si kompani  vendore private e SERVISIMIT dhe REMONTITIMIT e Makinave me pirruni  ka kaluar përmes periudhave të ndryshme të zhvillimit dhe rritjes, ndërsa sot është e njohur si në nga kompanitë prijëse në fushën e vet. Ndërkohë, duke luftuar me sfidat që paraqiten në tregun dinamik, kompania “Joviq – servis i remont” sh.p.k e përfiton  besimin e brendeve të shumta evropiane dhe botërore!

Prodhime/Shërbime: shtojcë bore, zgjatës i pirunit, tandem/singëll bartës, vinç
Kapacitete prodhuese: 120 copë/në vit
Tregjet e eksportit: eks-YU rajoni,  Shqipëri dhe Gjermani.

JOVIĆ – SERVIS I REMONT
A: Kralja Petra I br. 205, 21400 Bačka Palanka, Serbia
P: +381 21 60 40 505
M: +381 60 65 76 066
E: info@viljuskari-jovic.rs
www.viljuskari-jovic.rs