Gebi

Gebi Ltd. was established in 1983. The company has been active in many fields, but all are connected to trading or the production and processing of agricultural goods. From 2004, our core business is animal feed production, which is based on high-quality agricultural materials, mainly from Serbia. We are currently the market-leading company in the country with the market share of above 30%. We export animal feed to Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Bulgaria, Albania, Romania, North Macedonia and Croatia.

Currently our company employs approximately 400 people. 250 of them are located in the main production facility in Čantavir. The rest of our colleagues are on the field in different parts of Serbia and also in the neighboring countries.

The current capacity of the feed factory is 300,000 tonnes/year, and it constantly grows.
The company also owns a grain storage capacity of 500.000 tonnes.
The company has a technical background of relatively young age.

Our company is characterized by the most modern technology available today, whereas the production is completely automated and meets all applicable standards and quality system requirements. All these together provide excellent quality for the end products. In this way we meet demands of the constantly growing market.

Gebi doo është themeluar në vitin 1983. Kompania është aktive në fusha të shumta, por të gjitha janë të ndërlidhura me tregtimin, prodhimtarinë dhe përpunimin e prodhimeve bujqësore. Nga viti 2004 veprimtaria themelore  është prodhimi i ushqimit për bagëti, e cila bazohet  në materialin  e cilësisë së lartë, kryesisht nga Serbia. Aktualisht është  kompani prijëse  në tregun e vendeve me pjesëmarrje të tregut prej mbi 30%. Eksporton ushqim për bagëti në Bosnjë e Hercegovinë, Mal të Zi, Kosovë, Bullgari, Shqipëri, Rumani, Maqedoni të Veriut dhe Kroaci.

Për momentin kompania punëson rreth 400 persona.  Prej atyre 250 gjenden në repartin kryesor prodhues në Çantavir. Kolegët e tjerë janë në terren në pjesë të ndryshme të Serbisë, por edhe në vendet fqinje.

Kapaciteti aktual prodhues i fabrikës për ushqim për bagëti është 300.000 tonelata në vit, prodhim ky që në vazhdim e sipër rritet.
Kompania gjithashtu posedon kapacitet të depozitimit prej 500.000 tonelata.
Kompania ka prapavijë  teknike me vite relativisht të reja.

Ndërmarrja karakterizohet me teknologji më bashkëkohore që është sot në dispozicion, prodhimtaria është plotësisht e automatizuar, duke i përmbushur të gjitha standardet aktuale dhe kërkesat e një sistemi të cilësisë. E tërë kjo e siguron një cilësi të shkëlqyer të prodhimit përfundimtar. Ndërmarrja e ballafaqon prodhimtarinë që është në rritje e sipër.

GEBI
A:
Maršala Tita 46, 24220 Čantavir, Serbia
P: +381 24 782-525
E: office@gebi.rs
http://gebi.rs/