Fragmat-cor

Fragmat-cor is founded as member of FRAGMAT group, well known manufacturer of construction heat and hydro insulation.
Our company is specialized for the foam production. We are producing XPS moldings and thermal breaks.
We own a high-end technology for extrusion.
Fragmat-cor moldings for interior decoration are made from extruded polystyrene and that makes them high-quality with a smooth surface.
Frgamat Therm profiles are made from expanded polyethylene, they are used to improve the thermal break system in aluminum profiles.

Products: XPS molding, Thermal breaks from polyethylene

Production capacities: 8 000 000 meters per year

Export markets: Montenegro, Croatia, Bosnia, Romania, Bulgaria, Hungary, Poland, Macedonia, Albania, Chile, South Africa.

Fragmat-cor është themeluar si pjesë e grupit FRAGMAT, prodhues i njohur për materialet termo dhe  hidroizoluese në sektorin e ndërtimit.
Kompania jonë është e specializuar për prodhimin e shkumës. Ne prodhojmë formacione XPS për  thyerje termike nga polietileni i ekstruduar.
Ne përdorim teknologji të avancuar për nxjerrje
Kornizat Fragmat-cor për dekorimin e brendshëm janë bërë nga polistireni i ekstruduar dhe kjo i bën ato me cilësi të lartë me një sipërfaqe të lëmuar.
Profilet Frgamat Therm janë bërë nga polietileni i zgjeruar, ato përdoren për të përmirësuar sistemin e thyerjes termike në profilet e aluminit.

Products: XPS molding, Thermal breaks from polyethylene

Production capacities: 8 000 000 meters per year

Export markets: Montenegro, Croatia, Bosnia, Romania, Bulgaria, Hungary, Poland, Macedonia, Albania, Chile, South Africa.

FRAGMAT
A: Branka Erica bb,  22240 Šid, Serbia
P: +381 22 710 666
M: +381 60 641 3643
E: nikola.milosevic@fragmat-cor.rs
fragmat-cor.rs