Feman

Feman is the largest producer of cable connection accessories, electrical materials, polyester measuring distribution cabinets, street and industrial LED, sodium and metal halogen lighting, heat pumps, solar collectors, tools and installation accessories in the Balkans. Products are made in modern facilities.

Feman factory was founded in 1985 as a family business. Our business motto “Quality above all” is not just a letter on the paper, it is a testimony of many satisfied customers worldwide.

Products: CABLE ACCESSORIES FOR UNINSULATED ELECTRICAL NETWORKS, ABC CABLES EQUIPMENT, TOOLS, LIGHTING, MODULAR MEASURING  AND DISTRIBUTION BOXES, INSTALLATION AND  CONNECTION ACCESSORIES, TERMS OF IMPLEMENTATION AND INSTALLATION OF CABLE  EQUIPMENT FOR   0.4-1 KV, The solar tracker, ELECTRIC CAR CHARGER…

Production capacities: DEPENDS ON PRODUCT TYPE

Export markets: Albania, Bosnia and Herzegovina, France, Montenegro, Slovakia, Macedonia, Croatia, Bulgaria, Sri Lanka, Russia, Moldova, Poland, Romania, Ukraine, Slovenia, etc…

Standards: NFC, EN, IEC, SRPS

Certifications: SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS ISO 27001, SRPS ISO 45001

Feman është prodhuesi më i madh i aksesorëve për lidhje kabllore, materialeve elektrike, kabineteve të shpërndarjes matëse poliester, ndriçimit rrugor dhe industrial, pompave të nxehtësisë, kolektorëve diellorë, veglave dhe aksesorëve instalues në Ballkan. Produktet prodhohen në ambiente moderne.

Fabrika “Feman” është themeluar në vitin 1985 si biznes familjar. Motoja jonë e biznesit është “Cilësia në radhë të parë”.

PRODUKTET: aksesorë për lidhje kabllore, pajisje SKS, vegla, ndriçim led rrugor dhe industrial, poliestër kabinete matëse shpërndarëse dhe aksesorë instalimi…

KAPACITETI PRODHUES:  VARET NGA LLOJI I PRODUKTIT

Tregjet e eksportit: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Franca, Mali i Zi, Sllovakia, Maqedonia, Kroacia, Bullgaria, Sri Lanka, Rusia, Moldavia, Polonia, Rumania, Ukraina, Sllovenia etj.

Standardet: NFC, EN, IEC, SRPS

CERTIFIKATA: SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS ISO 27001, SRPS ISO 45001

FEMAN DOO
A: Vihorska 1, 35 000 Jagodina
P: +381 35 8230 000
M: +381 65 23 000 25
E: office@feman.co.rs
www.feman.co.rs