Exxol

Exxol d.o.o. has a wide range of recognizable products that have taken a significant place on a domestic market. High quality of all oils that come off our production lines is ensured by blending components of the most recognizable additive manufacturers in the world. We achieve product affordability by carefully positioning the price-quality ratio, which ensures that every user gets the best possible value for their money.

Our main products are: motor oils, motor oils – HD range, oils for differentials and gearboxes, oils for tractors, oils for hydraulic systems, industrial oils, chain oils, braking fluids, grease, windshield washer, coolants, thermofluids.

Export markets:  Montenegro, North Macedonia, Croatia, Albania and Kosovo.

Our company is in recertification process for ISO 45001, ISO 14000 and ISO 9001.

Kompania Exxol d.o.o. ka një gamë të gjerë produktesh të njohura që kanë zënë një vend të rëndësishëm në tregun vendas. Cilësia e lartë e të gjithë vajrave që dalin nga linjat e prodhimit sigurohet nga përzierja e përbërësve të prodhuesve më të njohur të aditivëve në botë. Ne arrijmë përballueshmërinë e produktit duke pozicionuar me kujdes raportin çmim-cilësi, i cili siguron që çdo përdorues të marrë vlerën më të mirë të mundshme për paratë e tij.

Produktet: vajra motorikë, vajra motorikë – gamë HD, vajra për diferencialë dhe kuti marshi, vajra për traktorë, vajra për sisteme hidraulike, vajra industriale, vajra zinxhirësh, lëngje frenimi, graso, larëse xhami, ftohës, termofluide.

Tregjet e eksportit: Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Kroacia, Shqipëria, Kosova

Jemi në proces ricertfikimi për ISO 45001, ISO 14000 dhe ISO 9001.

EXXOL d.o.o.
A: Merosina bb, 18252 Merošina, Serbia
P: +38118285555
M: +381648999906
E: info@exxol.com
www.exxol.com