ES Komerc

Company was founded in 1992. By the 2000s, it became a wholesale company. After 2000 they started developing a retail chain. Since 2012, company have invested in production sector.

Now they own 20 retail stores, cold storages 1300 ton capacity for deep-frozen fruit, production facility for the production of conventional and organic pasta (home-made manufacture), production facility for the production of frozen pizza and frozen pies, production facility for the production of extra jams and juices.

Products/Services: organic pasta (buckwheat, spelt and egg pasta), organic jams and organic juices

Production capacities: Organic pasta = 200 000 pcs / Organic Jams = 200 tons / Organic juice = 100 000 l

Export markets: Montenegro, North Macedonia, Bosnia and Herzegovina, China

Standards and certifications: Organic EU, IFS Food, FSSC, Halal

Kompania u themelua në vitin 1992. Nga vitet 2000, ajo u bë kompani për shitje me shumicë. Pas vitit 2000 ata filluan të zhvillonin një zinxhir të shitjes me pakicë. Që nga viti 2012, kompania ka investuar në sektorin e prodhimit.

Tani zotërojnë 20 dyqane për shitje me pakicë, depo të ftohta me kapacitet 1300 ton për fruta të ngrira thellë, objekt për prodhimin e makaronave konvencionale dhe organike (prodhim në shtëpi), objekt për prodhimin e picave të ngrira dhe byrekut të ngrirë, objekt për prodhimin e reçelit (gliko) si dhe lëngjeve.

Produktet/Shërbimet: makarona bio (organike) (hikërr, jufka (makarona) spelt me vezë), reçel bio dhe lëngje bio

Kapacitetet prodhuese: Makarona bio  = 200 000 copë / Reçel bio = 200 ton / Lëng bio = 100 000 l

Tregjet e eksportit: Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Bosnja dhe Hercegovina, Kina

Standardet dhe certifikatat: Organic EU, IFS Food, FSSC, Hallall

ES Komerc
A: Velika Župa bb, 31300 Prijepolje, Serbia
P: +381 33 77 13 42
M: +381 64 85 68 877
E: dzenan.jusovic@eskomerc.com
www.volim.rs