Chemos Palić

Our company exists since 1958, and for the last thirty years it has been engaged in the processing of thermoplastic materials, specifically the production of plastic packaging as well as technical articles made of plastic. We are the only factory in Serbia that produces plastic tubes.

In our assortment, we have over 700 shapes of bottles, over 300 shapes of closures as well as plastic tubes for the cosmetic industry, from the smallest dimensions (5 ml) to larger tubes with a volume of 250 ml.

The company also has its own tool shop, which deals with the complete process of creating a new product, from conceptual design to finalization of the finished product.

If you need a reliable partner to pack your product in quality packaging, you are in the right place.

Products: Plastic bottles, plastic tubes, caps, and closures

Production capacities:  200 million tubes and 200 million bottles

Export markets: Switzerland, Germany, Italy, France, Hungary, Croatia, Romania, Bulgaria, Macedonia, BiH, Slovenia,

Standards and certifications: ISO 9001:2015

Kompania ekziston që nga viti 1958 dhe për tridhjetë vitet e fundit është angazhuar në përpunimin e materialeve termoplastike, konkretisht prodhimin e ambalazheve plastike si dhe artikujve teknikë të bërë nga plastika. Është e vetmja fabrikë në Serbi që prodhon tuba plastikë.

Në asortimentin e tij ka mbi 700 forma shishesh, mbi 300 forma mbyllësish, si dhe tuba plastikë për industrinë kozmetike, nga përmasat më të vogla (5 ml) deri në tuba më të mëdhenj me vëllim 250 ml.

Kompania operon gjithashtu dyqanin e saj të mjeteve, i cili merret me procesin e plotë të krijimit të një produkti të ri, nga dizajni konceptual deri në finalizimin e produktit të përfunduar.

Nëse keni nevojë për një partner të besueshëm për të paketuar produktin tuaj në paketim cilësor, ju jeni në vendin e duhur.

Kapacitetet prodhuese: 200 milion tuba dhe 200 milion shishe

Tregjet e eksportit: Zvicër, Gjermani, Itali, Francë, Hungari, Rumani, Bullgari, Kroacia, Maqedonia e Veriut, BiH, Slloveni,

Standardet dhe certifikatat: ISO 9001:2015

AD CHEMOS PALIĆ
A: Horgoški Put 97, 24413 Palić, Serbia
P: 381 24 656 500
E: export-import@chemos.rs
www.chemos.rs