Bogutovo

BOA is a fashion brand founded in 1996 which has a long family tradition in the production of lingerie. It used to be a small shop with three machines, and now, 23 years later, we have significant production capacities and necessary experience in the production of underwear and sleeping program for women, men and children.

By monitoring constantly and comprehensively the voice of the market and following fashion trends, the team of designers creates collections that satisfy the tastes of the most demanding consumers. Nowadays, our company focuses mainly on the marketing approach with the goal of achieving a greater recognition of our brand BOA we aim to develop at the global level.

Products/Services: underwear, sleepwear, T- shirts, night-dresses, bathrobes
Production capacities: 7,000,000 pcs per year
Export markets: Germany, England, USA, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Slovenia
Standards and certifications: OEKO-tex

What we do
The company deals with the production, purchase, processing and export of fruits, primarily frozen raspberries, blueberries, blackberries and other fruits

Cold Storage
We have built a cold storage plant with its own capacity for the purchase and processing of all kinds of fruits. Capacity of processing is 10 tons of fruit per day and storage capacity is 1200 tons. Two static tunnels have a daily capacity of 20 tons of freezing .

Plantage
Bogutovo company also develops 5 hectare its own raspberry and blueberry plantages with different varieties: Willamette, Meeker and Duke, Blue Crop .

Professional service and quality management team guarantee a high level of quality of our products.

The entire production process is performed in an accordance with integrated management standards of food quality and safety (HACCP, IFS).

Our main markets are France, Germany, Belgium, Russia, Poland.

BOA është brend i modës i cili ka traditë të gjatë familjare në prodhimin e veshjeve të brendshme, që është i themeluar në vitin 1996. Dikur ajo ka qenë një dyqan i vogël  me tre makina, ndërsa tani,pas 23 vitesh, ne disponojmë  me kapacitete të rëndësishme prodhuese dhe me përvojën e nevojshme në prodhimin e veshjeve të brendshme dhe të programit të pizhameve për gra, burra dhe fëmijë.

Me ndjekje të vazhdueshme dhe gjithëpërfshirëse të tregut, duke i përcjellë trendet e modës, ekipi i kreatorëve krijon koleksione që kënaqin shije të konsumatorëve me kërkesa  tejet të mëdha. Sot, theksi kryesor i kompanisë  është vënë në paraqitjen e marketingut  me qëllim të arritjes së njohjes më të madhe të  brendit tonë BOA, për të cilin synojmë që të arrijë dallueshmërinë globale.

Prodhime/shërbime: mbathje, veshje për fjetje, maica, këmisha nate, bade mantelë (mantelë pas larjes).
Kapacitete prodhuese: 7.000.000 copë në vjet.
Tregje eksportuese: Gjermani, Angli, SHBA, Mali i Zi, Bosnjë e Hercegovinë, Slloveni
Standarde dhe certifikatë: OEKO-tex

Çfarë bëjmë ne
Kompania merret me prodhimin, blerjen, përpunimin dhe eksportin e frutave, kryesisht të mjedrës së ngrirë, boronicës, manaferrës dhe frutave të tjera.

Magazinimi i Ftohtë
Ne kemi ndërtuar një fabrikë ftohjeje me kapacitetin të vet për blerjen dhe përpunimin e të gjitha llojeve të frutave.  Kapaciteti i përpunimit është 10 ton fruta në ditë dhe kapaciteti i magazinimit është 1200 ton. Dy tunele statike kanë një kapacitet ditor të ngrirjes prej 20 tonësh.

Plantacionet
Kompania Bogutovo zhvillon gjithashtu 5 hektarë plantacione të veta me mjedër dhe boronica me varietete të ndryshme: Willamette, Meeker dhe Duke, Blue Crop.

Shërbimi profesional dhe ekipi i menaxhimit të cilësisë garantojnë një nivel të lartë të cilësisë së produkteve tona.

I gjithë procesi i prodhimit kryhet në përputhje me standardet e integruara të menaxhimit të cilësisë dhe sigurisë së ushqimit (HACCP, IFS).

Tregjet tona kryesore janë Franca, Gjermania, Belgjika, Rusia, Polonia.

Bogutovo
A: Šanticeva bb, 31230 Arilje, Serbia
P: +381 31 38 91 111
M: +381 65 894 77 83
E: info@bogutovo.com
www.bogutovo.com