ATM company

Atm company started as family production since 1992. Now, after 30 years Atm has over than 270 employees, 8000t annual consumption of row material and more than 70 plastic injection machines. In order to meet our business partners’ requirements, we expanded our production facilities by opening a toolroom with modern CNC machines and employing workers skills.

In order to meet to the requests even the most demanding requirements from the markets, Atm was awarded the ISO 9001 and 22000 quality assurance certificate.

Oriented to domestic and foreign markets, Atm has excellent cooperation with many of  leaders in food  and chemical industry.

Products: Plastic buckets with lid used in food and chemical industry

Production capacities: 7000-8000 t of row material per year, 77maschines used in production process

Export markets: Bosnia, Croatia, Hungary, Romania, Bulgaria, North Macedonia , Republic of  Belorus,France,Ukraine,Austria,Albania,Greece,Montenegro,Kosovo.

Standards and certifications:  ISO 9001, ISO 22000

Kompania Atm filloi si prodhimtari familjare qysh në vitin 1992. Tani, pas 30 vitesh Atm ka mbi 270 punonjës, 8000t konsum vjetor të lëndës së parë dhe më shumë se 70 makina për injektim të plastikës. Për të përmbushur kërkesat e partnerëve tanë të biznesit, i zgjeruam objektet tona të prodhimit duke hapur një dhomë veglash me makina moderne CNC si dhe duke angazhuar kuadër me aftësi që iu përgjigjen kërkesave të larta.

Për të përmbushur edhe kërkesat më të larta të tregjeve, Atm mori certifikatën e cilësisë së sigurisë ISO 9001 dhe ISO 22000.

E orientuar drejt tregjeve vendase dhe të huaja, Atm ka bashkëpunim të shkëlqyer me shumë liderë në industrinë ushqimore dhe kimike.

Produktet: Kova plastike me kapak që përdoren në industrinë ushqimore dhe kimike

Kapacitetet prodhuese: 7000-8000 t lëndë e parë në vit, 77 makina që përdoren në procesin e prodhimit

Tregjet e eksportit: Bosnja, Kroacia, Hungaria, Rumania, Bullgaria, Maqedonia e Veriut, Republika e Bjellorusisë, Franca, Ukraina, Austria, Shqipëria, Greqia, Mali i Zi, Kosova.

Standardet dhe certifikatat: ISO 9001, ISO 22000

ATM COMPANY
A: Tatojevica bb, 31210 Požega, Serbia
P: +381 31 532 536
E: office@atm.co.rs
atm.co.rs