Altina

Altina ltd. is a company founded in 1996, and since 2020 it has become a member of the company AS Velpro ltd.

The main business of Altina is the production of paper accessories, napkins, paper towels and toilet paper.

The company currently has two brands in its portfolio – ZEN and Altina.

These two brands include the non-food categories of household products.

The company’s mission is to provide consumers with high-quality products, and to ensure growth in the domestic and foreign markets by investing in innovative technology and building partnerships.

Currently, the company exports its products to the markets of Bulgaria, Kosovo, Macedonia and Montenegro with the aim of expanding distribution and establishing partnership relations with other countries in the region.

Altina sh.p.k. është kompani e themeluar në vitin 1996, ndërsa prej vitit 2020 është bërë anëtare e kompanisë As Velpro sh.p.k.

Veprimtaria themelore e Altinës është prodhimi i galanterisë së letrës, letrave për duar, letrave për kuzhinë dhe letrave higjienike.

Aktualisht, kompania në portfolion e saj ka dy brande – ZEN dhe Altina. Këto dy brande përfshijnë kategoritë joushqimore të produkteve për shtëpi.

Misioni i kompanisë është që konsumatorëve t’u ofrojë produkte me cilësi të lartë, dhe duke investuar në teknologji inovative, e duke krijuar marrëdhënie partneriteti, të sigurojë rritje në tregun vendas dhe të huaj.

Aktualisht, kompania eksporton produktet e saj në tregjet e Bullgarisë, Kosovës, Maqedonisë dhe Malit të Zi, me qëllim të zgjerimit të shpërndarjes dhe vendosjes së marrëdhënieve të partneritetit me vendet tjera të rajonit.

 AS VELPRO DOO
A: Bulevar svetog Cara Konstantina 80-86, 18000 Niš, Serbia
P: +381 18 551 511
M: +381 63 441 553
E: info@asveleprodaja.com
asvelpro.rs