Zlatni delišes

The company Zlatni delišes was founded in 1988 as a family-run business that initially performed only trading activities, in 2014 it expanded its activity by producing a wide range of confectionery products. Today, it has a little more than 130 employees, and it markets its products on the entire market of the Republic of Serbia and in a few surrounding countries.

Kompania Zlatni delišes (Delishes i artë) është themeluar në vitin 1988 si biznes familjar, e cila në fillim ka ushtronte vetëm aktivitet tregtar. Në vitin 2014 e zgjeroi aktivitetin duke prodhuar një gamë të gjerë produktesh konditore. Sot, kompania ka pak më shumë se 130 punonjës në sistemin e saj, ndërsa produktet e saj i tregton në të gjithë tregun e Republikës së Serbisë dhe në disa vende fqinje.

ZLATNI DELIŠES
A: Majora Marka 33, 35250 Paraćin, Serbia
P: +381 35 8 562 143
M: +381 62 226 876
E: kancelarija@zlatni.rs
www.zlatnidelises.rs