MTM Sirela

MTM Sirela was founded in 1987 as a small family company. Originally, the main business was production of cheese rennet Sirela. Today the company has a wider range of products for dairy industry such as: rennet, starter cultures, antibiotic tests, milk analysers and additives. The company business has started to expand to processing and sale of consumable goods – paper accessories, and manufacturing and printing of self-adhesive labels (flexo-printing). Over the time, our business has expanded to manufacturing plastic containers for food packaging (thermoforming).

Products: plastic packaging, label printing, thermal rolls, cheese rennet, starter cultures

Export markets: the Czech Republic, Hungary, Bulgaria, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia

Standards and certifications: ISO 9001:2015, HACCP, Excellent SME

MTM Sirela u themelua në 1987 si një kompani e vogël familjare. Fillimisht, biznesi kryesor ishte prodhimi i farës së djathit Sirela. Sot kompania ka një gamë më të gjerë të produkteve për industrinë e qumështit si: farëra, kulturat e starterit, testet e antibiotikëve, analizuesit e qumështit dhe aditivët. Biznesi i kompanisë ka filluar të zgjerohet në përpunimin dhe shitjen e mallrave harxhuese – pajisje letre, prodhim dhe shtypje të etiketave vetë ngjitëse
(shtypjen flex). Me kalimin e kohës, diapazoni plotësohet me prodhimin e paketimeve plastike Thermoforming.

Produkte: paketime plastike, shtypje etiketash, rrotullime termike, kultura fillestare.

Tregjet e eksportit: Republika Ceke, Hungaria, Bullgaria, Kroacia, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia

Standardet dhe çertifikatat: ISO 9001: 2015, HACCP, Ndërmarrje e shkëlqyer (Excellent SME).

MTM SIRELA
A: Kostićevina 2 br 57, 32212 Preljina
P: +381 32 38 01 65
M: +381 60 62 06 651 | +381 63 61 08 24
E: office@mtm-solutions.com | office@sirela.co.rs
www.mtm-solutions.com